چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


معمار کیستچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست اسپلیت یونیت کانالی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه کارگاهی نصب ( shop Drawing ) 

 

2ساخت و نصب شاسی جهت اوپراتور* 

 

3ساخت و نصب شاسی جهت کویل گرمایی* 

 

4نصب اپراتور برروی شاسی دروضعیت مشخص شده درنقشه های اجرایی 

 

5نصب کویل گرمایی روی قسمت خروجی هوای اوپراتور با واسطه کانال تبدیل به طول 40 سانتی متر 

 

6اتصال کانالهای رفت و برگشت و هوای تازه بوسیله اتصالات برزنتی 

 

7اتصال لوله های مسی گازمبرد به کویل اوپراتور 

 

8نصب شیربرقی کنترل دبی آبگرم کویل گرمایی 

 

9اتصال لوله کشیهای حرارتی به کویل گرمایی بوسیله اتصالات لرزه گیر 

 

10اتصال تشتک اوپراتور باشیب مناسب ازطریق اتصال لرزه گیربه لوله دریناژ
11تعبیه دریچه دسترسی مناسب زیراوپراتور و کویل گرمایی
12نصب واحدکندانس Condensing unit) درمحل پیش بینی شده درنقشه ها بصورت دیواری یازمینی بارعایت فواصل مناسب جهت جریان هوا
13اتصال لوله های مسی گازمبرد به واحد کندانس
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

طراحیویلاچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(اسپلیت یونیت کانالی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:     ویژگی های ویلای لاکچری                                                   طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14شارژ گاز سیستم*
15نصب ترموستاتهای اتاقی تابستانی و زمستانی 
16راه اندازی و تست بهره برداری*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی نمت

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما