چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست ارتینگ غیرصخره‌ای و صخره‌ای

درنقاط غیرصخره‌ای و صخره‌ای

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:         تعمیرات و تغییرات ساختمان                                                    بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
          -سیستم ارتینگ درنقاط غیرصخره ای
1کنترل عمق حفاری چاه ارت تا رسیدن به خاک مرطوب 

 

2کنترل ابعاد صفحه مسی با نقشه های اجرائی 

 

3کنترلسایز سیم ارت با نقشه های اجرائی 

 

4کنترل اتصال صحیح سیم ارت به صفحه مسی به روش Cad Weld یا براساس توصیه مندرج در نقشه ها 

 

5کنترل قرارگیری صفحه مسی به صورت عمودی در چاه ارت 

 

6کنترل اجرای مواد کاهنده (نوع و مقدار براساس نقشه ) در بالا و پایین و اطراف صفحه مسی 

 

7کنترل خاکریزی روی مواد کاهنده با خاک رس 

 

8کنترل عبورسیم ارت در چاه حد فاصل صفحه تا سکسیونر ارت از داخل لوله گالوانیزه یاPVC  فشارقوی مشبک با سایز مناسب
9کنترل اجرای دریچه مخصوص روی چاه ارت
10کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت
11تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:چه کارخانه ای تاسیس کنیم

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

سیستم ارتینگ

درنقاط غیرصخره ای و صخره ای

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
          –  سیستم ارتینگ درنقاط صخره ای
1کنترل اجرای میله ارت با طول مناسب به طریقی که قابل کوبیدن در زمین باشد
2کنترل اجرای تعداد موردنیاز میله ارت تا رسیدن به مقاومت مطلوب
3کنترل اتصال میله ها توسط کلمپ و سیم مسی به یکدیگر 

 

4کنترل اجرای ارت از داخل لوله  PVC فشارقوی مشبک حدفاصل میله ارت تا سکسیونر ارت 

 

5کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت 

 

6تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: ساخت آپارتمان ارزان 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما