چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست اجرای نرده استیل و آلومینیوم

(استیل و آلومینیوم)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: اهداف طراحی کارخانه                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کیفیت و مشخصات فنی مصالح
2کنترل محل نصب پایه ها
3کنترل تعداد پایه ها
4هم راستا بودن محل قرارگیری پایه روی کف پله ها
5کنترل قائم بودن پایه های عمودی
6کنترل راستای پروفیل های افقی
7کنترل ارتفاع پایه ها
8کنترل ایستایی نرده ها
9هماهنگ بودن خم های پاگرد در طبقات
10اجرای مناسب درپوش ها
11کنترل فاصله حفاظ های پنجره
12کنترل اتصالات
13کنترل راستای حفاظ ها
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: تعمیر خانه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد مدیریت طرح

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما