چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست اجرای سقف کاذب گچی

با ورق های گچی روکش دار

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      عکس محوطه سازی باغ                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1حصول اطمینان از تکمیل کارهای قبلی و دریافت فرم پرمیت
2کنترل هوابندی کامل داکتها نسبت به فضای زیرسقف کاذب
3کنترل کیفیت مصالح با مشخصات
4کنترل نوع و موقعیت پروفیلها ، عمودی ، افقی و تراز زیر سقف
5کنترل نوع پانل گچی با مشخصات فنی و نمونه قرارداد
6کنترل نصب بموقع لوله های فن ، چراغهای سقفی و دیگر دریچه ها در صورت وجود و تثبیت آنها
7کنترل فواصل پیچها و استقرار کامل در خزانه پانل ها
8کنترل درز و رواداری فواصل پانل های نصب شده
9کنترل اجرای کرنربیت (Corner bit ) و نوار و بتونه
10کنترل رنده زنی ، سمباده زنی و موج گیری و تسطیح سقف
11پاکسازی و حمل مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: آموزش طراحی نمای ساختمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست اجرای رنگ نما سیمانی

2 دیدگاه

    • دیدگاهتان را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      تماس با ما