چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


نمای مسکونیچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

آماده سازی چاهک آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تامین حداقل عمق مورد نیاز چاله پائین آسانسور(150سانتی متر) 

 

2تامین حداقل ارتفاع مورد نیاز اتاق آسانسور (260سانتی متر) 

 

3تامین حداقل ارتفاع مورد نیازازکف بالاترین طبقه تازیرکف اتاق آسانسور(over head ) به میزان420سانتی متر 

 

4تعبیه پلیت درهنگام بتن ریزی دیوارهای بتنی چاهک* 

 

5اجرای آهنکشی مطابق با نقشه های ارائه شده* 

 

6بتن ریزی و تعبیه پلیت یا ناودانی درکف چاله جهت نصب ضربه گیرها براساس مشخصات کارخانه سازنده 

 

7اجرای دال بتنی محل استقرار موتوربراساس نقشه های بارگذاری ارائه شده توسط کارخانه سازنده 

 

8تعبیه دریچه اضطراری آهنی زیر دال بتنی به ابعاد حداقل 50×50 سانتی متر 

 

9تعبیه دریچه دسترسی (trap door ) درکف موتورخانه آسانسورهای گروهی به ابعاد 80×80 سانتی متر 

 

10نصب قلاب زیرسقف موتورخانه با قدرت تحمل بارحداقل 500کیلوگرم دراکس ریل کابین
11اجرای داربست داخل چاهک مطابق بامشخصات ارائه شده توسط شرکت سازنده
12سیمانکاری دیواره های غیربتنی چاهک آسانسور

 

 

 

 

13نصب ریلهای وزنه و کابین توسط شرکت سازنده
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

طراحی نمای ساختمان در تهرانچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

آماده سازی چاهک آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
طراح نما

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14نصب فریم دربهای طبقات توسط شرکت سازنده 

 

15رابیتس بندی و سیمانکاری بالا و پائین فریم دربهای طبقات 

 

16نصب چراغهای تونلی و کلید و پریزهای چاهک درمحلهای تعیین شده توسط شرکت سازنده 

 

17نصب قوطیهای نمراتور و شاسی و اجرای لوله های ارتباطی قوطیها به چاهک 

 

18اجرای نمای بیرونی اطراف دربهای آسانسور 

 

19بازکردن داربست های داخل چاهک 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما