مجوز خروج كالا از انبار

فرم اداری

فرم اداری


مجوز خروج كالا از انبار

انبار :                                                         كدانبار:

باستناد درخواست شماره ……………………. مورخ …………….. شعبه / نمايندگي / كارگاه

و تاييديه شماره …………………………….. مورخ ……………… معاونت اجرايي ، برابر ضوابط اقلام ذيل را جهت پروژه ………………………… ارسال / تحويل نماييد .

آدرس محل تخليه ……………………………………………………………………………………………  تحويل‌گيرنده: …………………………………………

ساخت ویلای لاکچری

رديفمشخصات كالاتعداد / مقدارملاحظات
كدشرحواحد
      
      
      
      
      
      
توضيحات:

نام و امضاء تهيه كننده : نام و امضاء تاييد كننده : نام و امضاء تصويب كننده :

مطالعه کنید.
قرارداد رنگ آمیزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما