فرم اداری

فرم اداری


قرارداد معین

ماده 1 ـ اين قرارداد به منظور ارائه خدمات مورد نياز بين …..طراحی نمای ساختمان در کرج………. به نشاني …………………………………………………………… به نمايندگي آقاي ……………………………. كه از اين به بعد كارفرما ناميده خواهد شد و آقاي/ خانم ………………………………… با مشخصات مشروحه ذيل كه بعد از اين طرف قرارداد ناميده خواهد شد منعقد مي گردد.

نام پدر ……………شماره شناسنامه …..…………محل تولد……………تاريخ…………… بالاترين مدرك تحصيلي……………  رشته تحصيلي ……………وضعيت تاهل………… تعداد فرزندان …….. وضعيت نظام وظيفه ………مدت انجام خدمت وظيفه………….تاريخ انعقاد اولين قرارداد………………..

توضيحات:

ماده2ـ موضوع قرار داد: طرف قرارداد متعهد مي گردد كليه اموري كه در رابطه با امور محوله به وي ارجاع مي گردد با نهايت سعي و دقت در مدت قرارداد ، تحت نظارت و مديريت مافوق خود انجام دهد.                                                                  تبصره.در صورتيكه انجام خدمات اضافي(اضافه كاري) ويا انجام ماموريت ضرورت پيدا نمايد طرف قرارداد مكلف به انجام وظايف محوله خواهد بود.

ماده3ـمدت قرارداد از تاريخ ………… لغايت …………….مي باشد.

ماده4ـ مبلغ پايه حقوق براي طرف قرارداد……………………….. ريال ماهانه تعيين مي گردد كه پس از اضافه شدن متعلقات قانوني (اداره كار) وكسورات قانوني پرداخت ميگردد.

ماده 5 ـ تعهدات طرف قرارداد:

الف. از عمده مسئوليت هاي موضوع اين قرارداد به نحو احسن بر آمده و متعهدانه با مسائل برخورد نمايند .

ب. تبعيت از كليه مقرارت و موازين

ج.

ماده 6 ـ (كارفرما) در موقع كه صلاح بداند مي تواند اين قرارداد را يكطرفه فسخ نمايند ولي حقوق طرف قرارداد تا هنگام فسخ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 7 ـ اين قرارداد در پايان خدمت ، خود به خود فسخ و…………….(كارفرما) هيچگونه تعهدي براي تجديد آن نخواهد داشت. و تمديد مجدد آن از طرف……………….(كارفرما) بلامانع خواهد بود .

مطالعه کنید.
چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

ماده8 ـ اين قرارداد هيچ گونه رابطه استخدامي براي طرف قرارداد نخوا هد داشت.

ماده 9- اين قرارداد در 9 ماده و سه نسخه  تهيه و پس از امضا طرفين حكم واحد را خواهد داشت .

طرف قرارداد                                                                         نماينده كارفرما

1- امورمالي                                     2- پرونده پرسنلي                                        3 – آقاي اصول چیدمان فروشگاههای زنجیره ای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما