فرم اداری

فرم اداری


قرارداد خدمت

ماده 1 ـ اين قرارداد بين …………………………………… به نشاني ………………………………………………………………………………………… كه اختصاراً شركت ناميده مي شود و آقاي …………..………  فرزند ………به شماره شناسنامه ………. متولد ………………… صادره از …………. به نشاني  اجرای ساختمان………………………………………….. كه اختصاراً طرف قرارداد ناميده مي شود با شرايط ذيل منعقد مي گردد .

1- مدت قرارداد : از تاريخ …………. لغايت ……….. بمدت ……… ماه مي باشد .

2- عنوان شغل ……………….

3- محل خدمت ……..……….

4- حقوق و مزايا :

5- حقوق و مزاياي تعيين شده پس از كسر كسورات قانوني (ماليات و بيمه) در وجه طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

6- طرف قرارداد تابع كليه مقررات و آيين نامه استخدامي و انضباطي شركت مي باشد .                                                           7- مرخصي استحقاقي و استعلاجي برابر با آئين نامه استخدامي شركت و قانون كار تعيين و اقدام مي شود .

8- طرف قرارداد مطابق قانون كار موظف است هر گاه تمايل به عدم همكاري با شركت داشته باشد مراتب را يك ماه قبل كتباَ به اطلاع شركت برساند .

9- شركت در صورت نياز مي تواند طرف قرارداد را به پروژه هاي مختلف خود منتقل نمايد و مطابق مقررات فوق العاده و اياب و ذهاب مربوطه را پرداخت نمايد .

10- اين قرارداد پس از انقضا مدت آن با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود .

قرارداد فوق در 10 ماده تنظيم و مورد قبول هريك از طرفين مي باشد و عدم قبولي هر يك از مواد آن از هر طرف بمنزله فسخ قرارداد خواهد بود .

امضا طرف قرارداد                                                                              مدير عامل

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب پنجره و درب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما