فرم اداری

فرم اداری


فرم انجام معاملات

دولتي و انحصاري                غير انحصاري
درخواست كننده (شعبه / نمايندگي)  :شماره و تاريخ درخواست : ساخت پی ویلا
مشخصات كالا :مقدار و واحد:

فقره استعلام  اخذ شده پيوست مي‌باشد كه خلاصه آن به شرح زير است:

رديفنام فروشندهمبلغ‌كل‌معاملهزمان تحويلمحل تحويلشرايط فروشآدرس وتلفن

نام و نام خانوادگي اقدام كننده :

پيشنهاد مي‌گردد در خواست فوق از                                                   خريداري گردد.

 

نام وامضاء امور تداركات :

 

با در نظر گرفتن منافع سازمان  خريد از                                                          مورد تأئيد است .

 

نام وامضاء تأئيد كننده / مدير بازرگاني / مدير بازرگاني شعبه :

طراحی ویلا ایرانی

امور بازرگاني نسبت به انجام معامله از                                                        اقدام نمائيد.

 

نام و امضاء تصويب كننده / معاونت بازرگاني / مديرعامل

نسخه اول : معاونت مالي و اداري                                   نسخه دوم : معاونت بازرگاني

مطالعه کنید.
نمونه قرارداد برقکاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما