فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

 

فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

 

معاونت محترم مالی اداری 

 

خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال  (بحروف: ………………………………………………………..) در وجه ……………………………………………. بابت……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

اقدام فرمایند.

 

مدارک پیوست :

1-   ……………………………………………………………………………………………………….

2-   ……………………………………………………………………………………………………….

3-   ……………………………………………………………………………………………………….

 

درخواست کننده:                                                  معاون طرح وبرنامه

نام و امضاء

 

    مدیریت محترم امور مالی :

 

لطفاً دستور رسیدگی و اقدام صادر فرمایید .

معاون مالی و اداری

 

    ارجاع : قیمت ساخت مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد پیمان انجام کار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما