فرم اداری درخواست كالا

فرم اداری

فرم اداری


فرم اداری درخواست كالا

درخواست كالا شماره :‌ طراحی رستوران کلاسیک

تاريــخ :    /    /

پيوست:

 

رديفكدشرح كالاشماره فنيواحدتعدادمحل موردمصرف
نام‌وامضاء درخواست‌كننده:

 

تاريخ :

نام‌وامضاء مديريامعاونت‌مربوطه:

 

تاريخ :

نام‌وامضاء اموراداري :

 

تاريخ :

 

    انبار لطفاً اجناس زير را به ……………… تحويل و به‌حساب ………………… منظور فرماييد .

 

 

 

 

 

درخواست كالا شماره :‌

تاريــخ :    /    /

پيوست:

  

رديفكدشرح كالاشماره فنيواحدتعدادمحل موردمصرف
نام‌وامضاء درخواست‌كننده:

 

تاريخ :

نام‌وامضاء مديريامعاونت‌مربوطه:

 

تاريخ : هزینه ی ساخت یک مدرسه

نام‌وامضاء اموراداري :

 

تاريخ :

 

     انبار لطفاً اجناس زير را به ……………… تحويل و به‌حساب ………………… منظور فرماييد .

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد پیمان انجام کار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما