طراحی برج مسکونی

طراحی برج مسکونی

راهکارهای جدیدی برای طراحی برج مسکونی در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. ساخت برج مسکونی به دلیل اینکه طراحی نمای ساختمان و طراحی دکوراسیون داخلی، هر دو برگرفته از نوع آداب و رسوم منطقه، سنت های رایج، طرز فکر انسان ها می باشد، با گذشت زمان تغییرات وسیعی در آن دیده خواهد شد.

طراحی و ساخت رویاهای شما با ما 

طراحی برج مسکونی

طراحی برج مسکونی

نکات لازم در طراحی برج مسکونی

1- مساحت کوچکترین واحد مسکونی در این برج، نباید از ۸۰ مترمربع کمتر باشد.

2- احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل ۷۵ درصد نسبت به تعداد واحدهای مسکونی برج

3- حداقل ۵۰ درصد فضای آزاد باید به فضای سبز اختصاص پیدا کند. این فضا نباید از ۲۰ درصد مساحت کل عرصه کمتر باشد. فضای سبز احداثی در واحدها برای کاشت درخت، درختچه و گل می باشد.

4- به منظور تأمین فضای باز کافی در ساختمان ها، ۴۰ درصد سطح عرصه به فضای باز اختصاص یابد که نیمی از آن مربوط به فضای سبز می باشد.

طراحی برج مسکونی

طراحی برج مسکونی

5- رعایت نور و روشنایی فضای داخل ساختمان به مقدار کافی، تعادل حرارتی داخل ساختمان، موقعیت و محل بنا در برابر باران و برف در فصل های سرد سال

6- جذب مستقیم نور از طریق نصب نورگیرهای سقفی و یا قرار دادن پنجره ها در جای مناسب برای کاهش مصرف انرژی گرمایشی

7- سازماندهی مناسب تمام فضاهای ساختمان، قرار دادن تهویه و خنک کننده های طبیعی و خنک کننده های تبخیری برای کاهش مصرف انرژی سرمایشی

اگر در طراحی ساختمان برج مسکونی، مقاومت ساختمان در برابر عوامل محیطی و غیرمحیطی به خوبی در نظر گرفته شود و شکل و پلان آن به گونه ای طراحی شده باشد که تمامی نکات ذکر شده رعایت شده باشد، در این صورت نه تنها ضریب ایمنی و مقاومت سازه بالا می رود بلکه راحتی و آسایش ساکنان نیز فراهم می شود.