طراحی برج اداری

طراحی برج اداری

امروزه ساختمان ها با کاربری های مختلف ساخته می شوند. ساختمان ها مسکونی، اداری، تجاری و… می باشند. ساختمان های اداری و برج های اداری بهتر است که در جایی ساخته شود که حدالامکان نگهداری و دسترسی به آنها راحت باشد و در یک موقعیت مکانی خوب ساخته شده باشد. از طرف دیگر محیط ساختمان ادرای باید آرام و از طراحی دل انگیز برخوردار باشد. در ساخت برج اداری سعی شده است که بیشتر در نماهای شیشه ای ساخته شود و طراحی فضای داخلی آن ها هم مناسب یا نوع فعالیت ان اداره متفاوت باشد. طاحی برج ادرای باید با فعالیتی که در آن انجام می شود هماهنگی داشته باشد. هر موضوع کاریف نیازمند فضا کاری مناسب خود می باشد. کارهای نیازمند به تمرکز بالا باید در فضاهای آرام انجام شود و مشاغل نیازمند تعامل در فضای بازتر و پر سر و صدا تر هم به خوبی انجام می شوند.

فضاهای اصلی در طراحی برج اداری

ایستگاه های کار: شامل سطح های کار، تعداد و مدل صندلی، تجهیزات

دفاتر شخصی: این فضا کاملا با دیوار محصور شده و برای یک یا دو نفر طراحی می شود.

سلول یا محفظه: برای انجام کارهای آرام

مرکز ملاقات: برای ملاقات غیررسمی

طراحی برج اداری

طراحی برج اداری

ناحیه های ملاقات: فضاهای آزاد با مبلمان ملاقات های رسمی و غیررسمی

اتاق های ملاقات: فضاهای انحصاری با مبلمان ملاقات های رسمی و غیررسمی

نواحی پذیرش و کنترل ملاقات گنندگان و نشستن آنها

محل صرف غذا با صندلی های رسمی و غیررسمی به طور فردی یا گروهی

اتاق های بایگانی مجهز به ویدئو، منابع کاغذی و الکترونیکی

بخش های آموزشی با امکانات پشتیبانی، تجهیزات سمعی بصری و سالن های همایش

نمازخانه که در آن، نماز جماعت و مراسم مذهبی برگزار می شود.

مراکز سلامتی، شامل سالن ورزشی، استخر شنا و …

مراکز پزشکی، شامل فضاهایی برای مشاوره های پزشکی، دندان پزشکی و…