دستور کار نازک کاری

دستور کار نازک کاری

دستور کار نازک کاری


دستور کار نازک کاری

دستور کار نازک کاری بدینوسیله به مالک/مجری محترم ملک پلاک ثبتی ………………. آقای/ خانم…………………و مجری ساختمان آقای……………به شماره پروانه………. به آدرس ملک:……………………………………………………. ابلاغ می گردد:

 • حفظ درختان موجود در ملک اعم از اینکه در جواز ذکر شده باشد ویا خیر الزامیست.
 • رعایت مبحث 19مقررات ملی ساختمان(عایق حرارتی)که اهم آن شامل:

الف- اجرای پنجره های عایق حرارتی(Upvc)همراه با شیشه های دوجداره

ب-اجرای لایه عايق داخل ديوار توسط فوم و موادی مانند آن ویا استفاده از مصالح صنعتی که عایق بودن آن مورد تایید مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن قرار گرفته باشد مثل لیکا، درای وا­لهاو… الزامیست.

 • انجام اسكوپ سنگهای نما و در صورت نازك بودن سنگها، پيج كردن آنها موکداً وموکداً الزامیست.
 • پيج كردن درپوشهای روي ديوارهای حیاط،جان پناه یا دست­انداز­بام وخرپشته موکداً الزامیست.
 • بالا بردن دودكشها هاي شومینه­ها،­ شوفاژخانه­ها و کلاًتمام دودکشهای بام باندازه حداقل 2 متر بالاتر از ديوار دست انداز بام و گذاشتن درپوش مناسب بر روی دودکشها موکداً الزامیست.
 • الزاماً میبایست فاصله ميله هاي عمودي نردها هاي راهپله­ازهم حداقل 10 سانتيمتر باشد و ارتفاع نرده پله بايدحداقل 90 سانتمتر از روی هر پله باشد.
 • اجرای دريچه ورودي هواي تازه به داخل واحد و نصب وسايل تهويه هوا در داخل واحدها و گذاشتن دودكش مناسب براي پكيجها، ابگرمكن­ها و شومينه­ها هم ازنظر قطر وهم از نظر مستقیم بودن که مکش لازم را دشته باشد، الزامیست.
 • سقفهاي شيشه اي وهمچنين قسمتهاي از نما كه از شيشه كار شده است الزاماً بايستي از جنس شيشه ایمن­و سكوريت (مقاوم در برابر حريق و در برابر ضربه) باشند كه در صورت بروز حادثه باعث آسیب و صدمه نشود.
 • در سقفهاي شيب دار بايد ا­لزاماً تجهيزات و موانع لازم جهت ايجاد دست انداز و جلوگيري از ريزش برف به پایین(جهت حفظ ایمنی رهگذران وافراد در حال عبور از زیر این سقفها) و همچنين دست انداز و جاي پا لازم جهت تامين ايمني كارگران مشغول كار روي اينگونه سقفها ايجاد و نصب شود.
 • سنگهاي كف پله ها،حیاط، پارکینگ و کلیه مکانهایی که عبور افراد از آنجاها صورت می گیرد الزاماً می بایست كاملاً افقي و از جنسي بوده كه به هیچ وجه لغزنده نباشد و در صورت لزوم الزاماً ميبايست تيشه اي شوند ساخت ویلا با ساندویچ پانل که اصطکاک لازم جهت تامین ایمنی افراد عبور کننده تامین شود.
 • ارتفاع دست اندازهاي بالكن ها و تراسها حداقل میبایست 130 سانتيمر از کف تمام شده بالکن باشد.
 • آسانسور الزاماً بايستي مجهز به برق اضطراري بوده و تمام تجهيزات مكانيكي و الكتريكي آن قبل از استفاده به تاييد اداره محترم استاندارد رسيده و كارفرما و یا مالک ساختمان مكلف به بيمه نمودن آنميباشد.
 • اجرای سنگ كاري در هواي سرد زير 7­درجه سانتي­گراد موکداً ممنوع است دستور کار نازک کاری و سنگهایی که در دمای زیر 7درجه اجرا شده باشند میبایست تخریب شده و مجدد اجرا شوندزيرا اجرای سنگ در این شرایط مانع از چسبندگی سنگها به ملات می شود.
 • نصب تجهيزات و لوله كشي جهت اطفاء حريق الزامي است.
 • راهاي خروج تعبيه شده در ساختمان و راهروها همگي مجهز به تجهيزات اطفاء حريق و ضد حريق بوده و باز شوها و راههاي خروج بايد از لحاظ تعداد به اندازه مورد نياز بوده و تمام آنها با درهاي مقاوم دربرابر حريق از نوع تاييد شده، محافظت شوند و همچنين راههاي دسترسي و خروج بايد كاملا آزاد و بدون مانع باشند.
 • درب ها نبايد از 90 سانتيمتر كوچكتر باشندو در دربهاي دولنگه، دست­كم يكي از لنگه ها بايدداراي حداقل 80 سانتيمتر عرض مفيد باشد.
 • عرض راهپله نبايد كم و زيادشود وحداقل عرض آن 110 سانتيمتر و دستكم 205 تا سقف بالای خود ارتفاع داشته باشد و بين هردوپاگرد متوالي، حداكثر فاصله قائم 370 سانتيمتر باشد.
 • ارتفاع هر پله حداكثر 18 سانتيمتر و حداقل 10 سانتيمتر بايد باشد و كف هر پله بايد حداقل 8 سانتیمتر پاخور و حداكثر 2 درصد شيب داشته باشد.
 • پلكانهاي خروجي و دسترس و به عبارتي تمام پلكانهاي ساختمانا لزاماً مي بايست در صورت امكان در هر دو طرف و در صورتي كه يك طرف ديوار است، در طرف ديگر نرده دست انداز نصب شود.
 • روشنايي راهاي خروج بايد به گونه اي تنظيم و نصب شود طراحی رستوران كه در هر موقعي از شبانه روز، روشنايي بطور مداوم و پيوسته برقرار باشد و حداقل شدت روشنايي در سطح كف راهرو ها بايد هيچ نقطه از گوشه ها ، تقاطع ديوارها يا راه­پله ها ، پاگردهاو راهاي خروجي نبايد كمتر از 10 لوكس باشد و همچنین برق آن ميبايست از منبع مداوم و مطمئن تامين شود.
 • در پله هاي اصلي حداقل اندازه عمق كف 28 سانتيمتر و ارتفاع پله به ميزاني باشد كه مجموع اندازه كف پله و دو برابر ارتفاع آن بين63 سانتيمتر تا 64 باشد.
 • در پله دسترسي اصلي ساختمان، حداقل عرض پله مستقيم 100سانتيمتر و حداقل عرض پله اي كه داراي گردش ياپاگرد باشد120 سانتيمتر ميباشد.
 • مصالح مصرفي در پلكان اصلي ساختمان بايد از جنس مقاوم در برابر حريق باشد.
 • حداقل ارتفاع غير سرگير پلكانهادر تمام طول مسير 205 سانتيمتر بايد باشد.
 • پلكانهاي اصلي نبايد با تجهيزاتي مثل شيرآب، جعبه آتش نشاني و … مسدود شده و يا عرض آن تقليل يابد.
 • در محلهايي كه اختلاف سطح آنها نسبت به هم از 70 سانتيمتر بيشتر است بايدتوسط جان پناه يا دست انداز در کنار این سطوح از احتمال سقوط افراد ممانعت نمود.
 • ارتفاع دست انداز بالكنها و تراسها تا ارتفاع 5/10 متر ، 90 سانتمتر و از ارتفاع بيش از 5/10 متر ،110 سانتيمتر ميباشد.
 • ارتفاع دست ا­ندازها يا جانپناه های شيب دار ( مايل ) پله ها بايد ازلبه پله 90 سانتيمتر باشد.
 • فاصله خالي بين دو نرده عمودي دست انداز نبايد بيش از 15 سانتيمتر باشدو حداقل می بایست 11 سانتیمتر باشد.
 • استفاده از شيشه ايمن و نشكن و ضد حريق در جانپناه ها و ساير قسمتهاي ساختمان كه در آن شيشه به هراندازه و قطعي بكار رفته است الزامي است(البته اجرای زیر سازی و تمهیداتی که امنیت و ایمنی لازم را تامین میکندمطابق نقشه های مصوب و تایید شده نازک کاری موکاً الزامیست).
 • تاسيسات آسانسور بايد در محفظه اي ايستا و مقاوم در برابر حريق و مطمئن براي استفاده ساخته شوند كه استفاده از آن خطري براي مسافران نداشته باشد.
 • مصالح سازنده کف پیاده روهای جلوی ملک و معابر کف پارکینگ و تمام محل های تردد داخل ساختمان اعم از پلکانها ، حیاط پارکینگ ، بام کنار استخرها و … باید الزاما از جنس مصالح غیر لغزنده باشد.
 • در فضاهای مثل حمام ، دستشویی و آشپزخانه الزاماً میبایست فضایی با حداقل مساحت 18/0 ساننتیمتر جهت تهویه طبیعی و در صورت عدم امکان، تجهیزات تهویه مکانیکی نصب شود و در صورت استفاده از پکیج، الزاما از نوع فن دار بوده و دریچه ورودی هوای تازه به داخل واحد، علاوه بر تجهیزات تهویه مکانیکی تعبیه شود.
 • حداقل­ها و حداکثرهای لازم­ جهت عرض­ دربها،­ ارتفاع­نصب­ کلیدها­و پریزها، برای استفاده معلولین ، سالمندان و ناتوانان جسمی الزاماً باید رعایت شود.
مطالعه کنید.
قرارداد ساخت قالب

مالک                                                                مجری                                                              ناظر

رونوشت:

1- شهرداری محترم منطقه 8 تهران بزرگ جهت اطلاع و  ثبت در پرونده

2- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

3- ناحیه 3 شهرداری منطقه 8 تهران بزرگ جهت اطلاع و  ثبت در پرونده و پیگیریهای لازم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما