درخواست مواد و مصالح ابزار و ماشین آلات

فرم اداری

فرم اداری


درخواست مواد و مصالح

به­ معاونت بازرگانی جهت اقدام : ساخت ویلا تبریز                                                         نام کارگاه :                                           کد کارگاه :

درخواست کننده (شعبه/ نمايندگي) :                                                             شماره نامه :                             تاریخ نامه :

محل تخلیه :

رديفكد كالاشرح واحدنيازميزان تقاضاميزان‌‌‌‌تأییدیملاحظات
طراحي ويلا باغ
نام و امضاء:

 تنظیم­کننده :

نام و امضاء :

کارشناس تأسیسات اجرایی

نام و امضاء:

کارشناس فنی مهندسی

نام و امضاء:

مدیر اجرایی

نام و امضاء:

معاون اجرایی

1- نسخه اصل : معاونت بازرگانی    2- درخواست کننده                        3-  معاونت اجرایی                          4- لیور                    5- اصل درخواست بایگانی دبیرخانه

مطالعه کنید.
چک لیست نصب چهارچوب فلزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما