درخواست مواد مصالح و كالا

فرم اداری

فرم اداری


درخواست مواد مصالح و كالا

درخواست مواد ، مصالح و كالا شماره :‌

تاريــخ :

كارگاه :

 

شعبه/ نمايندگي:

پروژه :

پيمانكار : …………… قرارداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خريدار/ انتقال گيرنده ……………………………………….

نوع حواله : طراحی چوب ویلا

 

    رديفشرح كالاواحدمقدار درخواستيحواله صادره توضيحات
مقدارشماره حوالهتاريخ
1       
2       
3       
4       
5       
انبارمركزي

بازرگاني

نام وامضاء درخواست كننده

نام وامضاء تاييدكننده       صدورحواله انبار       نام وامضاء اقدام كننده

       خريد توسط كارگاه  

       درخواست از

انباردار

 

درخواست مواد ، مصالح و كالا شماره :‌

تاريــخ :

كارگاه :

 

شعبه/ نمايندگي:

پروژه :

پيمانكار : …………… قرارداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خريدار/ انتقال گيرنده ……………………………………….

نوع حواله :

 

    رديفشرح كالاواحدمقدار درخواستيحواله صادره توضيحات
مقدارشماره حوالهتاريخ
1       
2       
3       
4       
5       
انبارمركزي

بازرگاني

نام وامضاء درخواست كننده

نام وامضاء تاييدكننده       صدورحواله انبار       نام وامضاء اقدام كننده

       خريد توسط كارگاه  

       درخواست از

انباردار ساخت ویلا مثلثی

 

مطالعه کنید.
ماده ۹۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما