حواله انبار كارگاه              

فرم اداری

فرم اداری


حواله انبار كارگاه

 

شعبه / نمايندگي

حواله انبار كارگاه              

                                                                              

شمـاره :

تاريـــخ :

كـارگـاه :

شماره

تاريخ

نوع حواله :

نام پيمانكار …………………………….  شماره قرارداد ………………………..

خريدار/انتقال گيرنده …………………..   رسيد مقصد          ………………….

ساخت ویلا گیلان

 

رديفكد كالا درخواستشرح كالا واحدمقدار/تعداد  تحويلموجودي فعلي اين قسمت توسط حسابداري تنظيم مي شود
تاريخشمارهبهاي واحدمبلغ
1
2
3
4

 

رئيس كارگاه :انباردار :تحويل گيرنده

نام :

امضاء :

ثبت دركاردكس انبار
ثبت درصورتخلاصه پيمانكاران

 

نسخه اول : حسابداري انبار        نسخه دوم: بايگاني انبار      نسخه سوم : پرونده تحويل گيرنده         نسخه چهارم : تحويل دهنده

 

 

 

 

شعبه / نمايندگي

حواله انبار كارگاه              

                                                                              

 شمـاره :

تاريـــخ :

كـارگـاه :

شماره

تاريخ

نوع حواله :

نام پيمانكار …………………………….  شماره قرارداد ………………………..

خريدار/انتقال گيرنده …………………..   رسيد مقصد          ………………….

 

 

رديفكد كالا درخواستشرح كالا واحدمقدار/تعداد  تحويلموجودي فعلي اين قسمت توسط حسابداري تنظيم مي شود
تاريخشمارهبهاي واحدمبلغ
1
2
3
4

 

رئيس كارگاه :انباردار :تحويل گيرنده

نام :

امضاء :

ثبت دركاردكس انبار
ثبت درصورتخلاصه پيمانكاران

 

نسخه اول : حسابداري انبار       نسخه دوم: بايگاني انبار      نسخه سوم : پرونده تحويل گيرنده         نسخه چهارم : تحويل دهنده

مطالعه کنید.
بهترین مکان برای فضای سبز آپارتمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما