فرم اداری

فرم اداری


تهيه مصالح كسری و خريد

مدير بازرگاني / مدير ماشين‌آلات

صورت كسري مصالح شعبه/نمايندگي/كارگاه…………………………………………………………..پروژه : ………………………………….

شماره درخواست اوليه……………………  مورخ    /      /         تأئيديه شماره …………………………….مورخ    /       /         جهت  اقدام ارسال  ميگردد.

رديف

مشخصات كالا

تعداد/مقدارموردتأئيدرسيد انبار
ملاحظات
كدشـــرح

واحد

اجرايي
بازرگاني
شمارهتاريخ
         
         
         
         
         
         
         
نسخه اول : مديريت بازرگاني/ماشين ‌آلات   نسخه دوم : مديريت هماهنگي وپشتيباني    نسخه سوم: امورمالي

نام و امضاء تهيه كننده:

نام و امضاء تائيد كننده : ساخت ویلا 80 مترینام و امضاء تصويب كننده :

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیمانکاری رویه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما