برگ رسيد موقت مصالح وارده به انبار

برگ رسيد موقت مصالح وارده به انبار

 برگ رسيد موقت مصالح وارده به انبار / كارگاهشمـاره :

تاريـــخ :    /    /

پيوست :

  نام انبار:                                       کد انبار:     ساخت ویلا سنتی                                فرستنده: ‌
رديفمشـــخصات کاملمقدار/تعدادواحدوضعیتشماره رسید کالاملاحظات
نوع وسیله حمل :شماره شهربانی : ساخت ویلا روی تپهنام ونام خانوادگی راننده::
شماره گواهینامه راننده :شماره وتاریخ بارنامه :سایر :
کرایه پرداختی :نام وامضاء تحویل دهنده :نام وامضاء تحویل گیرنده:

 

 

 

 برگ رسيد موقت مصالح وارده به انبار / كارگاهشمـاره :

تاريـــخ :    /    /

پيوست :

  نام انبار:                                       کد انبار:                                     فرستنده: ‌
رديفمشـــخصات کاملمقدار/تعدادواحدوضعیتشماره رسید کالاملاحظات
نوع وسیله حمل :شماره شهربانی :نام ونام خانوادگی راننده::
شماره گواهینامه راننده :شماره وتاریخ بارنامه :سایر :
کرایه پرداختی :نام وامضاء تحویل دهنده :نام وامضاء تحویل گیرنده:

 

مطالعه کنید.
قرارداد اجرای سقف تيرچه بلوك

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما