فرم اداری

فرم اداری


اعلام وصول كالا

معاونت محترم مالي واداري :  بدينوسيله ليست لوازم و مصالح تحويلي به شعبه …………………… تا تاريخ ……………………  به شرح زير مي‌باشد.

رديفكدكالانوع ومشخصات كالا
واحد
مقدارتحويلي ساخت ویلا لوکسشماره وتاريخ رسيد انبارنام فرستندهشماره حواله فرستندهشماره بارنامهشماره كاميونمحل

تحويل/ تخليه

نومستعملمعيوب
             
             
             
             
             
             
             
نام و امضاء تهيه كننده: نام و امضاء تاييدكننده :مديرعامل  :

نسخه اول : معاونت مالي واداري         نسخه دوم : معاونت بازرگاني          نسخه سوم : بازرگاني شعبه          نسخه چهارم : امور مالي شعبه / نمايندگي

مطالعه کنید.
بهترین مکان برای فضای سبز آپارتمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما